מחקרים

האם ציון הסתיידות של כף הרגל מנבא צורך בכריתת גפה?

נמצא כי ניתן להשתמש בציון הסתיידות של כלי דם בכף הרגל על מנת לנבא צורך בכריתת גפה עבור נבדקים עם איסכמיה כרונית מסכנת גפה

בריאות הרגל (אילוסטרציה)
בריאות הרגל (אילוסטרציה)

ציון MACי(Medial Arterial Calcification) של כף הרגל נמצא במתאם עם סיכון לכריתת גפה משמעותית עבור נבדקים עם איסכמיה כרונית מסכנת גפה (chronic limb-threatening ischemia - CLTI). במחקר זה החוקרים ביקשו לאשש את סרגל ציוני MAC של כף הרגל בעזרת ניתוח נתונים ממספר רב של מרכזים רפואיים, על מנת להוכיח את הנחיצות שלו בניבוי הסיכון לכריתת גפה.

מחקר רטרוספקטיבי זה כלל נבדקים ממספר רב של מרכזים רפואיים אשר עברו רהוסקולריזציה של גפה תחתונה, בגישה פתוחה או אנדווסקולרית, עקב CLTI. ציוני MAC של 0-5 נרשמו על בסיס הסתיידות עורקים שנצפתה בצילומי רנטגן של הרגל, ורובדו לצורך ניתוח הנתונים (0-1, 2-4, 5). התוצא העיקרי שנבדק כלל כריתות גפה משמעותיות תוך שישה חודשים. החוקרים השתמשו במודל קפלן-מאייר מתוקנן לצורך ביצוע ניתוח זמן עד כריתת גפה עבור כלל הקבוצות.

במחקר נכללו 176 נבדקים עם 184 גפיים חולות (גיל ממוצע של 66 שנים, 61% גברים, 60% ממוצא אתני לבן), מהם 97% התייצגו עם פצע ברגל. תוצאות המחקר הדגימו כי 41% מהנבדקים התייצגו עם ציון MAC של 0, 9% עם ציון של 1, 13% עם ציון של 2, 11% עם ציון של 3, 13% עם ציון של 4 ו-13% עם ציון של 5. 26 גפיים נכרתו (14%) ו-16 נבדקים מתו (8.7%) בתקופה של שישה חודשים מתחילת המחקר. נבדקים עם MAC של 5 הדגימו סיכון גבוה באופן משמעותי לעבור כריתת גפה, בהשוואה לקבוצת הנבדקים עם ציון של 0-1 (p=0.001) ושל 2-4 (p=0.044). בנוסף, נבדקים אלו הדגימו שיעורי שרידות ללא כריתה נמוכים יותר (log rank p=0.008).

מסקנת החוקרים הייתה כי ציוני MAC של כף הרגל מהווה מדד הניתן לשחזור ולהכללה עבור מחלת כלי דם מתחת לעצם הפטישון אשר ניתן להשתמש בו בשילוב עם דירוג Wound Ischemia and Foot Infection על מנת לנבא צורך בכריתת גפה משמעותית בנבדקים עם CLTI.

מקור:

Medial arterial calcification score is associated with increased risk of major limb amputation. Alexander D. DiBartolomeo, Sydney E. Browder, Sebouh Bazikian, Diwash Thapa, Sooyeon Kim, Avital Yohann, David G. Armstrong, Katharine L. McGinigle. Journal of Vascular Surgery November 2023

נושאים קשורים:  מחקרים,  כריתת גפה,  איסכמיה,  רה-וסקולריזציה,  הסתיידות עורקים
תגובות