מחקרים

השפעת משך הזמן לאחר פציעה ועד ביצוע רהוסקולריזציה

רהוסקולריזציה תוך פחות משלוש שעות מאז הפציעה בגפה התחתונה במתאר מלחמתי מקושרת ליותר ניתוחי מעקף. ככל שהזמן עובר מאז הפציעה ועד השגת רהוסקולריזציה כך עולים שיעורי הסיבוכים

טיפול בפציעה בכף היד. אילוסטרציה

רהוסקולריזציה מהירה הינה חשובה בהצלת גפה לאחר פגיעה בכלי דם, אך הקשר בין משך זמן עד רהוסקולריזציה וסיכון לכריתת גפה טרם הוגדר. במחקר זה החוקרים ביקשו לבחון את הסיכון לכריתת גפה על בסיס משך זמן עד רהוסקולריזציה בעוקבה של חיילים שסבלו פציעה בעורקים פמורו-פופליטיאליים.

מאגר נתונים של חיילים שנפצעו בעירק ואפגניסטאן (בין השנים 2004-2012) נסרק לצורך זיהוי נבדקים שחוו פציעות בכלי דם פמורליים (בעורק המשותף, השטחי או העמוק) ו/או בעורק הפופליטיאלי ושעברו רהוסקולריזציה. משך הזמן מאירוע הפציעה ועד רהוסקולריזציה (בעזרת מעקף או שחזור) רובד לפי נקודות זמן שונות: פחות משלוש שעות, שלוש עד שש שעות, שש עד תשע שעות ומעל תשע שעות, ובוצעו השוואות דו-משתניות.

זמני רהוסקולריזציה היו זמינים עבור 120 מהמנבדקים. מאפייני הפציעה והטיפול היו זהים בין קבוצות המחקר השונות. תוצאות המחקר הדגימו כי טיפול עם מעקף ופציעות ורידיות היו שכיחות יותר בנבדקים שעברו רהוסקולריזציה מוקדמת, בעוד פציעה במנגנון של פיצוץ וביצוע פסיוטומיה היו שכיחים יותר בקבוצת הנבדקים שעברו רהוסקולריזציה מאוחרת. 10 נבדקים עברו רהוסקולריזציה תוך פחות משלוש שעות (8%), 63 לאחר שלוש-שש שעות (53%), 33 לאחר שש-תשע שעות (28%) ו-14 לאחר מעל תשע שעות (12%). שיעור כריתות הגפה עמדו על 10%, 21%, 24% ו-50%, בהתאמה (p=0.085). זמן ממוצע עד רהוסקולריזציה עבור גפיים שנכרתו עמד על 442±348 דקות לעומת 347±183 עבור גפיים שניצלו מכריתה (p=0.057). כריתות גפה בוצעו עבור 19% מהגפיים שעברו רהוסקולריזציה תוך שש שעות מהפציעה ועבור 32% שעברו רהוסקולריזציה לאחר יותר משש שעות (p=0.112). עבור קבוצת הנבדקים שעברו רהוסקולריזציה לאחר יותר מתשע שעות, שיעורי כריתת הגפה עמדו על 50% בהשוואה ל-21% עבור אלו שעברו רהוסקולריזציה מוקדמת יותר (p=0.016). עבור גפיים שעברו רהוסקולריזציה לאחר יותר מתשע שעות הייתה שכיחות גבוהה יותר של שברים, בהשוואה לאלו שעברו רהוסקולריזציה מוקדמת יותר (79% לעומת 44%; p=0.016), אך שאר מאפייני הפציעה היו זהים ללא הבדל בציון חומרת הפציעה. עבור 91 גפיים שניצלו, זמן עד רהוסקולריזציה לא ניבא סיבוכים מכל סוג. כלל הגפיים שעברו רה-וסקולריזציה לאחר יותר מתשע שעות וניצלו מכריתה, סבלו מסיבוכים; עבור 71% היו זיהומים, ו-42% נזקקו לשתל עור על מנת לסגור את פצע הפסיוטומיה.

מסקנת החוקרים הייתה כי משך זמן ארוך יותר מרגע הפציעה ועד רהוסקולריזציה נמצא קשור לעליה בשיעורי כריתות הגפה. רהוסקולריזציה תוך שלוש שעות מהפציעה מאפשרת שיעורים נמוכים של כריתת גפה, לעומת זאת כאשר הרהוסקולריזציה מתרחשת כעבור יותר מתשע שעות שיעורי כריתות גפה עולים ל-50%. ביצוע מעקף מאפשר רהוסקולריזציה מוקדמת, ועל כן ראוי לשקול פעולה זאת במתאר מלחמתי.

מקור:

Association between time to revascularization and limb loss in military femoropopliteal arterial injuries. Matthew Vuoncino, Justin Scheidt, David S. Kauvar. Journal of Vascular Surgery November 2023

נושאים קשורים:  מחקרים,  כריתת גפה,  מעקפים,  רה-וסקולריזציה,  אירוע טראומה
תגובות