מחקרים

האם ניתן להשתמש בורידים מהידיים לביצוע מעקף איליאו-פמורלי?

נמצא כי וריד בזילרי יכול לשמש במעקף איליאו-פמורלי יעיל ובטוח עבור נבדקים עם איסכמיה כרונית מסכנת גפה אשר להם סיכון מוגבר לזיהום פרוטזה וסקורלית או במצבים בהם אין זמינות טובה של פרוטזות

בספרות תואר בעבר השימוש בוריד בזילרי לביצוע מעקף איליאו-פמורלי כאפשרות של שתל אוטולוגי במקרים של זיהום שתל וסקולרי או עבור מטופלים הנמצאים בסיכון מוגבר לסיבוך זיהומי אחר ניתוח. עם זאת, הפרסומים הקיימים כוללים התוויות מגוונות ומוגבלות לתיאורים שנלקחו מדיווחי מקרים. מכיוון שכן, מטרת מחקר זה הייתה לבחון את התוצאים של שימוש בוריד מהגפה העליונה לביצוע שחזור איליאו-פמורלי אוטולוגי בנבדקים עם איסכמיה כרונית מסכנת גפה (Chronic Limb Threatening Ischemia - CLTI) או בסיכון מוגבר לזיהום שתל מלאכותי.

במחקר עוקבה רטרוספקטיבי זה נכללו 53 נבדקים רצופים, ממספר מרכזים רפואיים, עבורם בוצע מעקף איליאו-פמורלי עם וריד מהגפה העליונה. במחקר נכללו מטופלים שעברו ניתוח מעקף כמתואר בשל CLTI אאורטו-איליאקי סוג C או D, לפי TASCי(Trans Atlantic Inter-Society Consensus) עם סיכון מוגבר לזיהום בתר ניתוחי, בין התאריכים נובמבר 2013 ועד נובמבר 2021. מידע על דמוגרפיה, משתנים קליניים ותוצאים של הנבדקים נאסף מתוך מאגר פרוספקטיבי. תוצאים עיקריים כללו; שרידות ללא כריתת גפה (Amputation-Free Survival - AFS) ואירוע קרדיווסקולרי משמעותי (Major Adverse Cardiovascular Events - MACE). תוצאים שניוניים כללו פתיחות ראשונית ושניונית ושרידות כוללת. רגרסייה על שם COX בוצע על מנת לזהות מנבאים של AFS. החוקרים בחנו גם שיעורי סיבוכים בתר-ניתוחיים ותמותה תוך 30 ימים.

גילם הממוצע של הנבדקים עמד על 64.2±8.4 שנים, עם רוב גברים. משך המעקב החציוני עמד על 615 ימים. כלל הנבדקים סבלו מ-CLTI, כאשר מרבית המטופלים סבלו מאובדן רקמה (n=51, 96.2%) ויחס קרסול-ברכיאלי חציוני של 0.28. במרבית הפעולות השתמשו בוריד הבזילרי (69.8%) לצורך המעקף. תוצאות המחקר הדגימו חמישה מקרים בהם אירע MACE תוך 30 ימים (9.4%), ושיעורי תמותה תוך 30 ימים עמדו על 3.8%. שיעורי AFS, פתיחות ראשונית, פתיחות שניונית ושרידות כוללת כעבור 720 ימים עמדו על 71%, 72%, 89% ו-75%, בהתאמה. רגרסיה על שם COX לא הדגימה קשר בין אף אחד מהמשתנים שנותחו לצורך ניבוי AFS. לא נצפה זיהום מאוחר של השתל או התפתחות של מפרצת מדומה באף אחד מהנבדקים.

מסקנת החוקרים הייתה שימוש בוריד בזילרי לצורך ביצוע מעקף איליאו-פמורלי אוטולוגי עבור נבדקים עם CLTI וסיכון ניתוחי גבוה, הינו יעיל ובטוח, עם מיעוט אירועי MACE ושיעורי AFS גבוהים. בנוסף, ממצאים אלו מציעים כי ורידי הידיים יכולים להתאים לביצוע מעקף איליאו-פמורלי במקרים בהם עדיף להימנע משימוש בפרוטזה או כאשר אין זמינות טובה של פרוטזה.

מקור:

Giusti JCG, Rossi FH, Cury MVM, Godoy MR, Palomo AT, Sacilotto R, Brochado Neto FC, Izukawa NM. Efficacy and safety of iliofemoral bypass using arm veins as an alternative conduit for chronic limb-threatening ischemia. J Vasc Surg. 2023 Oct;78(4):1021-1029.e3. doi: 10.1016/j.jvs.2023.06.009. Epub 2023 Jun 19. PMID: 37343730.

נושאים קשורים:  מחקרים,  ורידים,  מעקפים,  שתל וסקולרי,  איסכמיה
תגובות