מחקרים

טיפול סוף החיים למטופלים עם מפרצת באבי העורקים

נמצא כי מרבית הנבדקים עם מפרצת גדולה באבי העורקים, אשר אינם מסוגלים לעבור ניתוח, לא מקבלים הכוונה הולמת לטיפול נכון בסוף החיים

שיעור ניכר של נבדקים עם מפרצות באבי העורקים (Aortic Aneurysm - AA), חזי או בטני, אינם עוברים ניתוח תיקון גם לאחר שהמפרצת מגיעה לקוטר המצריך טיפול לפי הנחיות קליניות, בשל שילוב של סיבות קרדיווסקולריות, שבריריות ומבנה אבי העורקים. בקבוצת מטופלים זו יש שיעורי תמותה גבוהים במיוחד, אך עד ביצוע מחקר זה לא בוצע מחקר העוסק בטיפולים הפליאטיביים אותם מקבלים הנבדקים שמקבלים טיפול תומך עבור AA.

במחקר רטרוספקטיבי רב-מרכזי זה נכללו 220 נבדקים עם AA שטופלו באופן שמרני אשר הופנו למכון הוסקולרי של ליידס (באנגליה) ולמרכז הרפואי האוניברסיטאי של Maastricht (בהולנד) לצורך התערבות, בין השנים 2017-2021. מאפיינים דמוגרפיים, שיעורי תמותה, סיבת המוות, הנחיות רפואיות מקדימות ותוצאים של טיפול פליאטיבי נבחנו לצורך מציאת מנבאים להפניה לטיפול פליאטיבי ויעילות של התייעצות עם נותני שירות מתחום הפליאציה.

בתקופת המחקר 1,506 נבדקים התייצגו עם AA, כאשר שיעור הנבדקים שהוחלט כי לא יעברו ניתוח תיקון עמד על 15%. תוצאות המחקר הדגימו כי שיעורי התמותה לשלוש שנים עמדו על 55%, עם משך שרידות חציונית של 364 ימים, כאשר קרע של המפרצת היה גורם המוות שנקבע עבור 18% מהנבדקים שנפטרו. משך המעקב החציוני עמד על 34 חודשים. רק 8% מכלל הנבדקים, ו-16% מהנפטרים קיבלו ייעוץ ממטפל מתחום הפליאטיבי, כאשר ייעוץ זה התבצע משך חציוני של 3.5 ימים לפני הפטירה. נבדקים בגילאים מעל 81 שנים מסרו הנחיות רפואיות מקדימות בשכיחות גבוהה יותר מיתר הנבדקים. מתוך הנבדקים שהופנו לקבלת טיפול שמרני, רק עבור 5% נמצא תיעוד של העדפות הנבדקים בנוגע למקום פטירתם המועדף ועבור 23% נמצא תיעוד של ההעדפות הטיפוליות עבורם. עבור נבדקים שקיבלו ייעוץ פליאטיבי הייתה שכיחות גבוהה יותר של תיעוד העדפות אלו.

מסקנת החוקרים הייתה כי רק שיעור קטן של נבדקים עם AA שטופלו באופן שמרני דאגו להנחיות רפואיות מקדימות, שיעור נמוך בהרבה מן המצופה לפי הקווים המנחים הבינלאומיים לטיפול סוף החיים עבור מבוגרים, הממליץ על מילוי הנחיות אלו עבור כלל הנבדקים. יש ליישום התוויות אלו על מנת לאפשר למטופלים עם AA, אשר אינם מועמדים לטיפול ניתוחי, לקבל טיפול פליאטיבי הולם ולתכנן את ההנחיות הרפואיות המקדימות.

מקור:

Davies H, Vleugels MJ, Kwan JY, Aerden A, Wyld L, Fawcett LE, Anthony R, Khan A, Wallace T, Van Den Beuken-Van Everdingen M, Schurink GW, Mees BME, Scott DJA. End-of-life care and advance care planning for outpatients with inoperable aortic aneurysms. J Vasc Surg. 2023 Aug;78(2):378-386.e2. doi: 10.1016/j.jvs.2023.04.015. Epub 2023 Apr 17. PMID: 37076107.

נושאים קשורים:  מחקרים,  טיפול סוף החיים,  טיפול פליאטיבי,  מפרצת באבי העורקים
תגובות