מחקרים

מה משפיע על תוצאי תיקון מפרצת תת-כלייתית באבי העורקים הבטני?

נמצא כי נשים עם מחלת כלי דם פריפרית מהוות קבוצת סיכון משמעותית לתמותה לאחר ניתוח לתיקון מפרצת תת-כלייתית באבי העורקים הבטני

ניתוח. צילום אילוסטרציה

מחלת עורקים פריפריים (Peripheral Artery Disease - PAD) מקושרת לשרידות נמוכה לאחר ניתוח תיקון של מפרצת באבי העורקים הבטני (Abdominal Aortic Aneurysm - AAA). עם זאת, לא ידוע מה ההשפעה של PAD ומין הנבדק על תוצאים של תיקון ניתוחי של AAA תת-כלייתי בגישה פתוחה (Open Infrarenal AAA Repair - OAR).

במחקר נכללו כלל המקרים בהם בוצע ניתוח אלקטיבי בגישה פתוחה לצורך תיקון של AAA תת-כלייתי בין השנים 2003-2022, על פי רשומה של Society for Vascular Surgery Vascular Quality Initiative.יPAD הוגדר כרקע רפואי של ניתוח מעקף עורקי (לא לבבי), התערבות מלעורית לפתיחה של עורק (לא כלילי) חסום (Percutaneous Vascular Intervention - PVI) או כריתת גפה משמעותית שלא על רקע חבלה. העוקבות רובדו לפי מין ורקע של PAD. החוקרים השתמשו ברגרסייה לוגיסטית רב-משתנית לצורך הערכת תמותה כעבור 30 ימים ובמודל לסיכונים יחסיים על שם COX לצורך הערכה של תמותה כעבור חמש שנים.

תוצאות המחקר הדגימו כי מתוך 4,910 נבדקים שעברו ניתוח OAR אלקטיבי, 3,421 (69.7%) היו גברים ללא PAD, 298 (6.1%) היו גברים עם PAD, 1,098 (22.4%) היו נשים ללא PAD ו-93 (1.9%) היו נשים עם PAD. מתוך הגברים עם PAD -י45% עברו ניתוח מעקף בעבר, 62% ביצעו PVI ו-6.7% עברו כריתת גפה. מתוך הנשים עם PAD- 32% עברו ניתוח מעקף בעבר, 76% עברו PVI ו-5.4% עברו כריתת גפה. שיעורי התמותה כעבור שלושים ימים היה גבוה באופן משמעותי בנבדקים עם PAD לעומת אלו ללא PAD (גברים: 4.4% לעומת 1.7%, p=0.001 | נשים: 7.5% לעומת 2.4%; p=0.01). לאחר תקנון סיכונים, נמצא כי בהשוואה לגברים ללא PAD, סיכויי התמותה כעבור 30 ימים היו גבוהים פי ארבעה עבור נשים עם PAD (יחס סיכויים של 3.86, רווח בר-סמך של 95%, 1.55-9.64; p=0.004), ופי שלושה עבור גברים עם PAD (יחס סיכויים של 2.77, רווח בר-סמך של 95%, 1.42-5.4; p=0.003). שיעורי השרידות לחמש שנים עמדו על 87.8% עבור גברים ללא PAD,י77.8% עבור גברים עם PAD,י85% עבור נשים ללא PAD ו-76.2% עבור נשים עם PADי(p<0.001). לאחר תקנון סיכונים נמצא כי רק גברים עם PAD הדגימו עליה בסיכון לתמותה כעבור חמש שנים (יחס סיכונים של 1.52, רווח בר-סמך של 95%, 1.07-2.17; p=0.019) בהשוואה לגברים ללא PAD.

מסקנת החוקרים הייתה כי PAD מהווה גורם סיכון עיקרי עבור תמותה סביב הניתוח עבור גברים ונשים שעברו OAR. בנשים, משמעות הדבר היא שיש להן סיכוי גבוה פי ארבע לתמותה בהשוואה לגברים ללא PAD. מחקרים עתידיים שיבחנו את יחס סיכון-תועלת צריכים לבחון האם נשים עם PAD מהווים קבוצת סיכון שירוויחו מסף שמרני יותר להחלטה על טיפול בשיטת OAR.

מקור:

Boitano LT, Fan EY, Crawford AS, Tanious A, Jones D, Simons JP, Schanzer A. Symptomatic peripheral artery disease increases risk of perioperative mortality following open abdominal aortic aneurysm repair. J Vasc Surg. 2023 Aug;78(2):370-377. doi: 10.1016/j.jvs.2023.04.024. Epub 2023 Apr 22. PMID: 37088442.

נושאים קשורים:  מחקרים,  מפרצת באבי העורקים הבטני,  מחלת עורקים פריפרית,  מין ביולוגי,  ניתוח
תגובות