מחקרים

היצרות העורקים האיליאקים אצל מטופלים עם פקקת ורידים עמוקים

נמצא כי לחץ על ורידי האיליאק המביא להיצרות של כלי הדם מהווה גורם מגן מפני תסחיף ריאתי

מטרת מחקר זה הייתה לבחון את הקשר בין לחץ המופעל על וריד האיליאק המשותף (Common Iliac Vein - CIV) לבין היארעות של תסחיף ריאתי (Pulmonary Embolism - PE) בנבדקים עם פקקת ורידים עמוקים (Deep Vein Thrombosis - DVT) בגפיים תחתונות.

מחקר רטרוספקטיבי זה בוצע במרכז רפואי יחיד. במחקר נכללו נבדקים עם DVT שעברו בדיקת טומוגרפיה ממוחשבת (Computed Tomography - CT) עם האדרה עבור הורידים האיליאקים ועורק הריאה בין התאריכים ינואר 2016-דצמבר 2021. החוקרים אספו וניתחו מידע על אודות המאפיינים הדמוגרפיים, התחלואה הנלווית, גורמי הסיכון ומידת הלחץ על CIV. בוצעה רגרסיה לוגיסטית על מנת לבחון את יחס הסיכויים להיארעות של PE על בסיס דרגות לחץ שונות על CIV. הקשר בין PE לבין לחץ על CIV הוערך בעזרת פונקציות איפוץ מרובעות מוגברות (Restricted Cubis Splines - RCS) מבוססות על מודלים של רגרסיה לוגיסטית מתוקננת.

226 נבדקים עם DVT (בצד שמאל - n=153, בצד ימין - n=73) נכללו בניתוח הנתונים. תוצאות המחקר הדגימו כי על פי ניתוח חד-משתני נראה כי אירועי PE, תסמיניים ואתסמיניים (54.4%, 123/226), היו שכיחים יותר בקרב גברים (p=0.048) ובקרב נבדקים עם DVT בצד הימני של הגוף (p=0.046). בהשוואה לנבדקים ללא לחץ על CIV, ניתוח רב-משתני הדגים כי לחץ מתון לא הפחית באופן משמעותי את הסיכון לפתח PE, בעוד לחץ בינוני (יחס סיכויים מתוקנן של 0.36, רווח בר-סמך של 95%, 0.15-0.88; p=0.025) ומשמעותי (יחס סיכויים מתוקנן של 0.18, רווח בר-סמך של 95%, 0.06-0.54; p=0.002) הפחיתו באופן מובהק את הסיכון להיווצרות PE. RCS הדגים כי קוטר מינימלי קטן יותר או לחץ משמעותי יותר על CIV נמצאו קשורים לירידה מתמשכת בסיכון ל-PE, החל מקוטר מינימלי הקטן מ-6.77 מ"מ או החל מלחץ של 42.9% על הוריד.

מסקנת החוקרים הייתה כי PE הינו נפוץ יותר בקרב גברים ובמטופלים עם DVT ימני. עליה במידת הלחץ על CIV נמצא קשור, באופן עקבי, לירידה בסיכון להתפתחות של PE, החל מקוטר מינימלי של כלי הדם של פחות מ-6.77 מ"מ ולחץ מינימלי של 42.9%. ממצאים אלו מדגימים היאך לחץ על CIV מהווה גורם מגן מפני PE.

מקור:

Shi Y, Yuan Y, Kong J, Su H, Chen L, Huang H, Lu Z, Gu J. Impact of Common Iliac Vein Compression on the Incidence of Pulmonary Embolism in Patients with Acute Deep Vein Thrombosis. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2023 Jun;65(6):887-894. doi: 10.1016/j.ejvs.2023.03.007. Epub 2023 Mar 15. PMID: 36931552.

נושאים קשורים:  מחקרים,  וריד האיליאק,  פקקת ורידים עמוקה,  תסחיף ריאתי,  תסמונת קוקט
תגובות