מחקרים

האם ניתן לטפל בזיהום בשתל באבי העורקים עם אנטיביוטיקה?

נמצא כי עבור נבדקים עם זיהום בשתל באבי העורקים שאינם מתאימים להסרה ניתוחית של השתל, טיפול אנטיביוטי ממושך מותאם אישית הינו יעיל ובטוח

אנטיביוטיקה לפני ניתוח (אילוסטרציה)

מטרת המחקר הייתה להציג את התוצאים של פרוטוקול טיפול מסויים עבור זיהומי שתל בכלי הדם (Vascular Graft and Endograft Infections-VGEI), אשר לא מערב הוצאת שתל.

מחקר תצפיתי רטרוספקטיבי זה בוצע במרכז רפואי שלישוני יחיד בין השנים 2012-2022. הגדרה של VGEI באבי העורקים הוגדר על פי קריטריונים של MAGICי(Management of Aortic Graft Infection Collaboration). צוות רב-תחומי העריך את כשירות המטופלים לעבור פעולה להוצאת השתל, ובחן את מצבו הכללי של המטופל, מצב אלח הדם והמורכבות האנטומית. טיפול אנטי-מיקרוביאלי הותאם אישית. התוצא העיקרי שנבדק היה שרידות עד מפגש הביקורת האחרונה. התוצאים השניוניים כללו משך טיפול אנטי-מיקרוביאלי, הכחדת הזיהום, כשלון טיפולי חרף הטיפול האנטי-מיקרוביאלי והתפתחות של פיסטולה באבי העורקים.

במחקר נכללו 50 נבדקים, מהם 42 (84%) עברו תיקון אנדווסקולרי. גילם החציוני של הנבדקים עמד על 72 שנים (טווח של 51-82 שנים), ומשך הטיפול החציוני עם תרופות אנטי-מיקרוביאליות עמד על 18 חודשים (טווח של 1-164 חודשים). תוצאות המחקר הדגימו שיעורי שרידות ל-30 ימים של 98% (רווח בר-סמך של 95%, 96-100), שיעורי שרידות לשנה של 88% (רווח בר-סמך של 95%, 83.4-92.6) ושיעורי שרידות לשלוש שנים של 79% (רווח בר-סמך של 95%, 72.7-84.7), לפי עקומות קפלן-מאייר. 24 (48%) נבדקים יכלו להפסיק את הטיפול האנטיביוטי לאחר משך חציוני של 16 חודשים (טווח של 4-81 חודשים). כאשר סיווגו את המקרים על פי מיקום הזיהום נמצא כי ארבעה נבדקים (40%) עם VEGI בחזה, שניים (40%) עם VGEI פראויסצרלי, שבעה (30%) עם VGEI תת-כלייתי ומטופל אחד (25%) עם VGEI בשתל אאורטו-איליאקי נפטרו. במהלך המחקר לא נפטר אף מטופל עם VGEI בשתל חזי-בטני.

מסקנת החוקרים הייתה כי זיהוי האטיולוגיה המיקרוביאלית של VGEI אאורטלי מאפשר טיפול אנטיביוטי מותאם אישית עבור מטופלים שלא יכולים לעבור ניתוח להסרת השתל. תוצאות המחקר הפרוספקטיבי הזה, על אף שבוצע במרכז רפואי יחיד, הדגימו כי עבור מטופלים עם VGEI ללא פיסטולה ניתן לטפל באופן שמרני עם אנטיביוטיקה מותאמת אישית ללא צורך בהסרת השתל. בנוסף נמצא כי ייתכן והמטופלים יכולים להפסיק לקבל טיפול אנטיביוטי כעבור משך זמן מסויים.

מקור:

Ljungquist O, Haidl S, Dias N, Sonesson B, Sörelius K, Trägårdh E, Ahl J. Conservative Management First Strategy in Aortic Vascular Graft and Endograft Infections. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2023 Jun;65(6):896-904. doi: 10.1016/j.ejvs.2023.03.003. Epub 2023 Mar 13. PMID: 36921753.

נושאים קשורים:  מחקרים,  טיפול אנטיביוטי,  זיהום,  פיסטולה,  טיפול שמרני,  אבי העורקים
תגובות