מחקרים

מהם תוצאי התחלואה המשולבת של קורונה ואיסכמיה חדה של גפה?

נמצא כי בקרב מטופלים שלא חוסנו כנגד קורונה ישנם שיעורים גבוהים יותר של איסכמיה חדה של הגפה ועמידות לטיפול השגרתי

קרישיות יתר הינה תופעה נפוצה במטופלים שנדבקו בנגיף הקורונה (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 - SARS-CoV-2), וזו נמצאה קשורה להיווצרות קרישים עורקיים אשר מובילים לאיסכמיה חדה של הגפה (Acute Limb Ischemia - ALI). מטרת מחקר זה הייתה לקבוע מהם התוצאים של תחלואה בקורונה יחד עם ALI, במיוחד במהלך שיא גל הדלתא ולבחון את ההשפעה של התחסנות כנגד נגיף הקורונה על אלו.

החוקרים סקרו באופן רטרוספקטיבי מטופלים שטופלו במרכז רפואי יחיד בין התאריכים מרץ 2020 לבין דצמבר 2021 עבור ALI שחלו לאחרונה (תוך 14 ימים) בקורונה או שפיתחו ALI במהלך אשפוז עקב קורונה. המטופלים חולקו לפי שנה ומטופלים משנת 2021 חולקו לפי קבוצות בהתאם להופעת גל הדלתא על פי ציר הזמן שהגדיר ארגון הבריאות העולמי (ינואר עד מאי לעומת יוני עד דצמבר). החוקרים בחנו מאפיינים דמוגרפיים בבסיס, ומאפיינים דימותיים והתערבותיים וכן תוצאים. כלל הנבדקים עם ALI שנזקקו לניתוח במהלך השנתיים שלפני התפרצות נגיף הקורונה שימשו כקבוצת מקיר ביקורת. תוצאים עיקריים שנבדקו כללו תמותה במהלך אשפוז ושרידות ללא צורך בביצוע כריתת גפה. החוקרים השתמשו בעקומת קפלן-מאייר וניתוח סיכונים יחסיים על שם COX לצורך הערכות שרידות.

החוקרים זיהו 40 גפיים שעברו איסכמיה חדה ב-36 נבדקים עם קורונה. תוצאות המחקר הדגימו כי רוב אירועי איסכמיה של גפה בחולים עם קורונה התרחשו במהלך התפרצות גל הדלתא (52.8%) ולאחר שחיסונים מסוגים שונים היו כבר זמינים. שיעור ALI המקושר לקורונה אמנם היה נמוך באופן כללי, אך הכפילה את עצמה בזמן גל הדלתא (0.37% לעומת 0.2%; p=0.09). 31 גפיים ב-28 נבדקים עברו התערבות (בגישה פתוחה או אנדווסקולרית לעומת כירתה ראשונית), כאשר יתר שמונה המטופלים האחרונים טופלו רק באופן תרופתי עם נוגדי קרישה. שיעורי תמותה בתר-ניתוחית עמדו על 48%, ותמותה כוללת עמדה על 50%. שיעור המקרים שנזקקו לכריתה לאחר טיפול להשבת זרימת הדם לגפה היה גבוה יותר באופן מובהק במטופלים עם ALI בעקבות קורונה (25% לעומת 3%, p=0.006), בהשוואה לקבוצת מקרי הביקורת מלפני מגפת הקורונה. שיעורי שרידות לשלושים ימים ללא צורך בכריתת גפה היו נמוכים באופן מובהק (p log rank<0.001). זיהום בקורונה (יחס סיכונים מתוקנן של 6.2; p<0.001) וגיל (יחס סיכונים של 1.1, p=0.006) נמצאו קשורים לצורך בכריתת הגפה תוך 30 ימים, על פי ניתוח הנתונים הרב-משתני. חומרת הזיהום עם נגיף הקורונה, אשר הוגדרה לפי הצורך במתן מכווצי כלי דם, לא נמצאה קשורה לכריתה לאחר השבת זרימת דם תקינה לגפה. היו יותר מקרים של חסימה עורקית חוזרת במחצית השניה של שנת 2021 ביחד עם עליית גל הדלתא, כפי שהשתקף מכך שנצפתה עלייה בשכיחות של התערבות חוזרת באותה גפה איסכמית בהשוואה לנסיון הקודם (21% לעומת 0%, p=0.55). איסכמיה של גפה המקושרת להדבקה בקורונה אירעה באופן כמעט גורף במטופלים שלא התחסנו כנגד הנגיף (92%).

מסקנת החוקרים הייתה כי נדמה כי ALI שהתייצג יחד עם קורונה מזן דלתא הינו עמיד יותר לטיפול השגרתי. נמצא מתאם חזק בין מצב התחסנות שלילי כנגד נגיף הקורונה לבין הופעת ALI במהלך זיהום עם קורונה. ייתכן ומידע על אודות שיעור הנבדקים שאיבדו גפה כחלק מסיבוכי מחלת הקורונה בקרב נבדקים לא מחוסנים יסייע בהעלאת ההיענות לקבלת החיסון.

מקור:

Xie B, Semaan DB, Binko MA, Agrawal N, Kulkarni RN, Andraska EA, Sachdev U, Chaer RA, Eslami MH, Makaroun MS, Sridharan N. COVID-associated acute limb ischemia during the Delta surge and the effect of vaccines. J Vasc Surg. 2023 Apr;77(4):1165-1173.e1. doi: 10.1016/j.jvs.2022.12.002. Epub 2022 Dec 13. PMID: 36526086; PMCID: PMC9744677.

נושאים קשורים:  מחקרים,  איסכמיה,  קורונה,  כריתת גפה,  וריאנט דלתא
תגובות
אנונימי/ת
28.04.2023, 11:33

למען השם!!
המינוח הוא גף!
לא גפה....