מחקרים

סיכון לאירועים קרדיווסקולריים בנבדקים עם מפרצת קטנה באבי העורקים

מתוך ארבעה סמנים ביולוגיים שנבדקו, רק CRP נמצא קשור לעליה בסיכון לאירוע קרדיווסקולרי משמעותי בנבדקים עם מפרצת קטנה באבי העורקים הבטני

מוניטור לב, בעיות קרדיווסולריות (צילום: אילוסטרציה)

מטרת מחקר זה הייתה לבחון אלו סמנים ביולוגיים לדלקת וקרישה, מתוך ארבעה שנבחנו, מהווים גורם מנבא עצמאי לאירועים קרדיווסקולריים משמעותיים (Major Adverse Cardiovascular Events - MACE) במטופלים עם מפרצת קטנה באבי העורקים הבטני (Abdominal Aortic Aneurysm-AAA).

במחקר נכללו 471 נבדקים עם AAA בקוטר של 30-54 מ"מ. עבור נבדקים אלו החוקרים מדדו רמות בסרום של חלבון תגובתי Cי(C Reactive protein - CRP), פיברינוגן, יחס נויטרופילים לליפמוציטים (Neutrophil to Lymphocyte Ratio - NLR) והומוציסטאין. התוצא העיקרי שנבדק היה MACE, שהוגדר כאירוע ראשוני של אוטם בשריר הלב (Myocardial Infarction - MI), שבץ מוחי או מוות מסיבות קרדיווסקולריות. הקשר בין סמנים ביולוגיים אלו ל-MACE נבחן בעזרת עקומת קפלן מאייר וניתוח סיכונים יחסיים על שם COX. החוקרים בחנו גם את התועלת בהוספת סמן ביולוגי לגורמי הסיכון הקליניים להערכת הסיכון לאירוע בעזרת מדד שיפור נטו של סיווג מחדש (net reclassification index-NRI).

הנבדקים היו במעקב למשך חציוני של 2.4 (טווח בין-רבעוני של 0.8-5.49) שנים, כאשר 102 מהם עברו MACEי(21.7%) במהלך תקופת מעקב זו. תוצאות המחקר הדגימו כי שיעורי ההיארעות של MACE, בתום 2.5 שנות מעקב, עמדו על 13.2% בנבדקים עם CRP מעל 3 מ"ג/ליטר, בהשוואה ל-10.1% בנבדקים עם CRP מתחת לערך זה. לאחר תקנון עבור גורמי סיכון נוספים, ערכי CRP גבוהים יותר נמצאו קשורים, באופן מובהק, לסיכון גבוה יותר להיארעות MACE (יחס סיכונים של 1.19, רווח בר-סמך של 95%, 1.05-1.35). שאר הסמנים הביולוגיים לא נמצאו קשורים לעליה בסיכון ל-MACE. לפי NRI,יCRP שיפר באופן משמעותי את ריבוד הסיכונים של MACE, בהשוואה לשימוש בגורמי סיכון קליניים בלבד.

מסקנת החוקרים הייתה כי ערכי CRP יכולים לסייע בריבוד הסיכונים להיארעות של MACE במטופלים עם AAA קטן.

מקור:

Golledge J, Velu R, Quigley F, Jenkins J, Singh TP. The predictive value of four serum biomarkers for major adverse events in patients with small abdominal aortic aneurysm. J Vasc Surg. 2023 Apr;77(4):1037-1044. doi: 10.1016/j.jvs.2022.12.001. Epub 2022 Dec 13. PMID: 36526087.

נושאים קשורים:  מחקרים,  מפרצת באבי העורקים הבטני,  סמנים ביולוגיים,  אירועים קרדיווסקולריים,  ריבוד סיכונים
תגובות