מחקרים

השפעת שעת ההתייצגות בבית החולים עם קרע באבי העורקים הבטני

נמצא כי הגעה לבית החולים מחוץ לשעות העבודה השגרתיות, בשעות בהן נמצאים צוותים תורנים בלבד, לא משנה את התוצאים של נבדקים עם קרע באבי העורקים הבטני

ניתוח (אילוסטרציה)

קרע במפרצת באבי העורקים הבטני (Rupture Abdominal Aortic Aneurysm - RAAA) הינו מצב חירום ניתוחי המצריך טיפול מיידי על ידי מומחים. עד כה לא היה ברור האם התייצגות עם RAAA בשעות הערב ובסופי שבוע, כאשר צוותי תורן הינם אחראים על הטיפול, קשורה לתוצאים פחותים. מטרת מחקר זה הייתה לבחון את התוצאים של מטופלים המופיעים עם RAAA בשעות הערב ובסופי שבוע לעומת אלו המתייצגים במהלך שעות העבודה הרגילות.

במחקר עוקבה רטרוספקטיבי זה נכללו כלל הנבדקים שהתייצגו לבית החולים עם RAAA במחוז Nova Scotia בין השנים 2005-2015, כאשר המידע עבורם נאסף מתוך מאגרי נתונים מנהלתיים. מטופלים אשר התייצגו עם RAAA בבית החולים במהלך שעות העבודה הרגילות (בימים שני-שישי בשעות 6 בבוקר-6 בערב) הושוו למטופלים שהופיעו אחר שעות העבודה (בין 6 בערב ל-6 בבוקר בימים שני-שישי, ובסופי שבוע). מאפייני הבסיס ומאפייני הניתוח זוהו עבור כלל הנבדקים דרך מאגרי מידע נגישים ובסקירה של הרשומה הרפואית. החוקרים השוו תמותה לפני ניתוח, תמותה תוך 30 ימים ותמותה במהלך הניתוח בין שתי קבוצות המחקר בעזרת רגרסייה לוגיסטית רב-משתנית מתוקננת למאפיינים קליניים משמעותיים לפי ניתוח חד-משתני.

במחקר נכללו 390 נבדקים שהופיעו עם RAAA בבית החולים בין השנים 2005-2015, מהם 205 (53%) הגיעו במהלך יום עבודה ו-185 (47%) הגיעו אחר שעות העבודה. תוצאות המחקר הדגימו כי סיכויי השרידות הכוללים (Overall Chance of Survival-OCS) עמדו על 45%, 49% אם אושפזו ו-64% אם בוצע ניתוח. עבור נבדקים שהתייצגו במהלך יום עבודה שגרתי OCS כולל עמד על 43%; 48% עבור מטופלים שאושפזו ו-67% עבור מטופלים שעברו ניתוח. עבור נבדקים שהתייצגו אחר שעות העבודה הרגילות, OCS כולל עמד על 46%; 49% עבור נבדקים שאושפזו ו-61% עבור נבדקים שעברו ניתוח. שיעורי תמותה לפני ניתוח היו גבוהים יותר עבור נבדקים שהופיעו במהלך שעות העבודה השגרתיות בהשוואה לאלו שהגיעו אחר שעות העבודה (36% לעומת 26%; p=0.04). שיעורי תמותה תוך 30 ימים (57% לעומת 54%, p=0.62), שיעור הנבדקים שטופלו באופן ניתוחי (63% לעומת 72%; p=0.06) ושיעורי תמותה במהלך הניתוח (33% לעומת 39%, p=0.33) היו דומים בין קבוצות המחקר (57% לעומת 54%, p=0.06). לאחר תקנון עבור מאפיינים קלינייים משמעותיים, נבדקים שהתייצגו עם RAAA לאחר שעות העבודה השגרתיות הדגימו שיעורים דומים לתמותה לפני ניתוח (יחס סיכויים של 0.64, רווח בר-סמך של 95%, 0.41-1.03), לעבור טיפול ניתוחי (יחס סיכויים של 1.47, רווח בר-סמך של 95%, 0.93-2.31), למות תוך 30 ימים (יחס סיכויים של 0.98, רווח בר-סמך של 95%, 0.63-1.51) ולמות במהלך ניתוח (יחס סיכויים של 1.33, רווח בר-סמך של 95%, 0.78-2.26), בהשוואה לנבדקים שהגיעו במהלך שעות העבודה השגרתיות. בתת-קבוצה של נבדקים שהגיעו לבית חולים עם יכולת לביצוע תיקונים אנדווסקולריים, מטופלים שהופיעו אחר שעות העבודה הדגימו שיעורים דומים של תמותה תוך 30 ימים (יחס סיכויים של 1.07, רווח בר-סמך של 95%, 0.57-2.02) ותמותה במהלך ניתוח (יחס סיכויים של 1.14-2.23) לאלו שהופיעו במהלך שעות העבודה השגרתיות.

מסקנת החוקרים הייתה כי מטופלים שהתייצגו בבית החולים עם RAAA לאחר שעות העבודה השגרתיות לא הדגימו סיכויים מוגברים לתמותה לפני ניתוח, החלטה על טיפול ניתוחי, תמותה תוך 30 ימים או תמותה במהלך ניתוח, בהשוואה לאלו שהגיעו במהלך שעות העבודה.

מקור:

Jessula S, Cote CL, Kim Y, Cooper M, McDougall G, Casey P, Lee MS, Smith M, Dua A, Herman C. Effect of after-hours presentation in ruptured abdominal aortic aneurysm. J Vasc Surg. 2023 Apr;77(4):1045-1053.e3. doi: 10.1016/j.jvs.2022.10.046. Epub 2022 Nov 4. PMID: 36343873.

נושאים קשורים:  מחקרים,  קרע באבי העורקים,  שעת הגעה למיון,  תורנות,  טיפול ניתוחי
תגובות