מחקרים

גישה דרך העורק הרדיאלי לטיפול במחלת עורקים רחיקניים בגפה תחתונה

נמצא כי גישה דרך עורק רדיאלי לצורך תיקון אנדווסקולרי במחלת כלי דם רחיקניים של גפה תחתונה בטוחה יותר מאשר גישה דרך עורק ברכיאלי

גישה עורקית דרך העורק הרדיאלי הינה גישה נפוצה, יעילה ובטוחה לצורך ביצוע צנתור כלילי. בתקופה האחרונה חלה עלייה בתדירות השימוש בגישה זו לצורך טיפול במחלת עורקים פריפריים של הגפה התחתונה (Lower Extremity Peripheral Artery Disease - LE-PAD), עם זאת טרם תוארה בטיחות הפעולה בספרות העוסקת בניתוחי כלי דם. במחקר זה החוקרים ביקשו לבחון את יעילות פעולת התיקון של PAD בגישה דרך העורק הרדיאלי (Radial Artery - RA) בהשוואה לגישה דרך העורק הפמורלי (Femoral Artery - FA) או הברכיאלי (Brachial Artery - BA).

החוקרים השתמשו במאגר הנתונים Vascular Quality Initiative database לצורך זיהוי של כלל המטופלים שעברו טיפול עבור LE-PAD בגישה דרך מוקד יחיד (FA, BA, RA) בין התאריכים ספטמבר 2016 -ספטמבר 2019. מטופלים שהטיפול בהם נעשה דרך מספר נקודות גישה הוחרגו מניתוח הנתונים. התוצא העיקרי שנבדק היה סיבוכים משמעותיים באתר הגישה (Access Site Complications - ASC), שהוגדרו כסיבוכים שנדרשו לטיפול (עירוי דם, טיפול פולשני או ניתוחי). במסגרת המחקר דווח גם על ASC קלים.

במחקר נכללו 61,203 נבדקים (n=270 RA, n=1,210 BA, n=59,723 FA), עם גיל ממוצע של 68 שנים, מהם 59.6% היו גברים. תוצאות המחקר הדגימו כי בקבוצות RA ו-BA הייתה שכיחות גבוהה יותר של נבדקים שכבר עברו התערבות תוך-עורקית או מעקף בהשוואה לקבוצת FAי(66.7% RA, 86% BA, 50.2% FA; p<0.001). השימוש בגישה דרך RA הייתה לרוב עבור טיפול במקטע אחד (82% לעומת 74%, p<0.02) וההתערבות הייתה בשכיחות גבוה באזור המעבר בין אבי העורקים לבין עורקי האיליאק (59.6% לעומת 21%; p<0.001). ASC אירע עבור 1,329 נבדקים (2.7%), 996 (1.6%) מהם היו ASC מזעריים ו-333 (0.54%) היו אירועים משמעותיים. אירועי ASC משמעותיים אירעו פחות לאחר התערבות דרך RA או FA בהשוואה ל-BAי(RA: n=1, 0.37%; FA: n=307, 0.51%; BA: n=25, 2.1%; p<0.001). בניתוח רב-משתני נמצא כי שימוש בגישה דרך BA מהווה המנבא המשמעותי ביותר עבור ASC משמעותי (יחס סיכויים של 2.75; רווח בר-סמך של 95%, 1.73-4.36; p<0.001). לא נמצא הבדל בשיעורי ASC משמעותיים לאחר התערבות דרך RA או FA (יחס סיכויים של 0.6, רווח בר-סמך של 95%, 0.8-4.33; p=0.616). גורמים נוספים שנמצאו קשורים באופן עצמאי ל-ASC משמעותיים כללו; מין, גיל, רקע של סוכרת, מחלת COPDי(Chronic Obstructive Pulmonary Disease), דיאליזה ושימוש במכשיר לצורך סגירת העורק.

מסקנת החוקרים הייתה כי שימוש בעורק רדיאלי כנקודת גישה ראשונית לצורך טיפול תוך עורקי ב-LE-PAD הינו בטוח בהשוואה לנקודות גישה שגרתיות. כאשר לא ניתן או לא מומלץ לבצע את הטיפול בגישה דרך FA, העורק הרדיאלי יכול לאפשר גישה טובה לצורך הטיפול עם פרופיל בטיחות מועדף על פני שימוש ב-BA.

מקור:

Maximus S, Kwong M, Harding J, Mell M. Radial arterial access is a safe alternative to brachial artery and femoral artery access for endovascular lower extremity peripheral arterial disease. J Vasc Surg. 2023 Mar;77(3):870-876. doi: 10.1016/j.jvs.2022.10.037. Epub 2022 Oct 31. PMID: 36328139.

נושאים קשורים:  מחקרים,  גישה רדיאלית,  מחלת עורקים פריפרית,  היצרות כלי הדם,  עורק פמורלי
תגובות