מחקרים

תועלת השימוש בטכנולוגיית FORS חדשה בתיקון מפרצות באבי העורקים

נמצא כי טכנולוגיית ניווט אנדווסקולרית חדשה בשם FORS מסייעת בקיצור זמן הצנטור ובהורדת חשיפה לקרינה במטופלים שעוברים תיקון אנדווסקולרי של מפרצות באבי העורקים

טכנולוגיית Fiber Optic RealShapeי(FORS) הוצגה לאחרונה כמכשיר להדרכה נלווית אשר מדגימה בזמן אמת את המבנה התלת-מימדי של כלים אנדווסקולריים מסויימים, לצורך הפחתה של כמות הקרינה אליה נחשפים בפעולות אנדווסקולריות. טכנולוגייה זו מורכבת מציוד השולח שדרים של גלי אור דרך סיבים אופטיים בעובי של שיערה בודדת, אשר מועבר דרך תיל הידרופילי ייעודי וצנטרים סלקטיביים. מטרת מחקר זה הייתה לדווח על תועליות ומגבלות השימוש בגרסה הראשונה של FORS.

מידע פרוספקטיבי נאסף עבור 50 הנבדקים הראשונים שעברו תיקון אנדווסקולי בהנחיית FORS במרכז רפואי יחיד, בין התאריכים פברואר 2020 ועד פברואר 2021, כחלק ממרשם FORS Learn בינלאומי ורב-מרכזי. כלל הפעולות הרצופות האלקטיביות בו בוצע נסיון אחד לפחות של ניווט בעזרת מערכת FORS נכללו בניתוח הנתונים. החוקרים בחנו מהם המאפיינים המקושרים להצלחה בניווט בעזרת מערכת FORS. כמו כן, החוקרים העריכו את משך הזמן שלקח עד הנחת תומכן בכל אחד מהפעולות וכן רמת החשיפה לקרינה (זמן פלורוסקופיה, תוצר שטח-מנה ומינון משוער לעור). כמו כן, בוצע ניתוח נתונים לפי פעולה. התוצאים כללו שיעורי הצלחה בצינטור בליווי FORS, משך זמן עד ביצוע הצינטור ומינון הקרינה במהלך הצינטור.

במהלך תקופת המחקר, בין פברואר 2020 ועד פברואר 2021, 50 מטופלים טופלו בסיוע טכנולוגיית FORS.י45 מטופלים טופלו עבור מפרצת באבי העורקים, ארבעה עבור מפרצת בעורק האיליאק ומטופל אחד עבור מפרצת בעורק הטחול. בסך הכל 201 נסיונות ניווט הושלמו במסגרת פעולות אלו, מהם מערכת FORS הייתה בשימוש עבור 186 (92.5%). תוצאות המחקר הדגימו כי לא היו סיבוכים מיוחסים לשימוש במערכת FORS, עם שיעור הצלחה של 60.2% (n=116). זווית של 45 מעלות בעורק המטרה (Target Vessel - TV), היצרות של TV, ועורק הכליה כמוקד הטיפול (לעומת עורק הצליאק או עורק מזנטרי עליון) נמצאו קשורים לירידה בשיעורי ההצלחה של הפעולה. צינטור של TV דרך ענף עורקי נזקק, בשכיחות גבוהה, לשילוב של טכניקת צינתור מסורתית נוסף על FORS. צינטור מוצלח בעזרת מערכת FORS נמצא קשור למשך צינטור קצר יותר של 6 דקות (טווח בין-רבעוני של 3-11 דקות), לעומת 16 דקות (טווח בין-רבעוני של 10-24 דקות) (p<0.001) ומנת חשיפה לקרינה נמוכה יותר בהשוואה לצינטור לא מוצלח (תוצר מנת שטח, 4.4 סנטי-גריי/ס"מ2 לעומת 12.5 סנטי-גריי/ס"מ2; p<0.001).

מסקנת החוקרים הייתה כי טכנולוגיית FORS יושמה בהצלחה כטכנולוגיית ניווט בתיקון אנדווסקולרי מורכב של אבי העורקים, ונמצא מקושר לשיעורי הצלחה גבוהים ואף לירידה משמעותית בחשיפה לקרינה.

מקור:

Panuccio G, Schanzer A, Rohlffs F, Heidemann F, Wessels B, Schurink GW, van Herwaarden JA, Kölbel T. Endovascular navigation with Fiber Optic RealShape technology. J Vasc Surg. 2023 Jan;77(1):3-8.e2. doi: 10.1016/j.jvs.2022.08.002. Epub 2022 Aug 10. PMID: 35963458.

נושאים קשורים:  מחקרים,  צינתור,  מפרצת באבי העורקים,  קרינה,  תיקון אנדווסקולארי
תגובות