מחקרים

מהם תוצאי ניתוח לגישה וסקולרית עבור חולי דיאליזה?

נמצא כי מטופלים שנזקקים לניתוחים חוזרים ליצירת גישה וסקולרית או מטופלים שיצרו עבורם גישה בעזרת שתל AV נמצאים בסיכון מוגבר לעליה בשיעורי האשפוזים בשנה שלאחר הניתוח

מחלת כליה, טיפול דיאליזה. אילוסטרציה

לעת כתיבת מאמר זה, אין מספיק מידע מהעולם האמיתי על אודות תוצאים של ניתוחים ליצירת גישה וסקולרית לדיאליזה מסוג עורק-וריד (Arteriovenous - AV). במחקר זה החוקרים ביקשו לתאר את הטיפול הנצרך במסגרת בית החולים במהלך השנה הראשונה לאחר הניתוח.

מידע על אודות כלל המבוגרים שעברו ניתוח ליצירת גישה וסקולרית בשנת 2017 במוסד פרטי או ציבורי נאסף מתוך מאגר נתוני האשפוז הצרפתי. המטופלים סווגו לשתי קבוצות (יצירת גישה חדשה - 'de novo' ויצירת גישה שניונית) לפי הרקע הרפואי הקודם לניתוח ליצירת גישה וסקולרית. התוצא העיקרי שנבדק היה שיעור הנבדקים עם אשפוז אחד לפחות המקושר ליצירת גישה וסקולרית במהלך 12 החודשים שלאחר הניתוח המקורי.

בשנת 2017, 10,476 נבדקים מבוגרים עברו ניתוח ליצירת גישה וסקולרית בצרפת, מהם 8,690 (83%) היו פעולות ראשוניות. עבור 92% מהנבדקים הניתוח כלל יצירת פיסטולה AV (מהם 95% היו de novo לעומת 78% שניוניים; p<0.001). תוצאות המחקר הדגימו כי במהלך 12 החודשים לאחר הניתוח, 6,591 (63%) מהנבדקים אושפזו לפחות פעם אחת מסיבות הקשורות לגישה הוסקולרית (68% בקבוצת הגישה השניונית לעומת 62% בקבוצת de novo;יp<0.001). 5,557 (53%) מהנבדקים פנו לצורך ביצוע פעולה התערבותית או ניתוחית ו-2,852 (27%) אושפזו בשל סיבוך רפואי אחר. שיעור האשפוזים החוזרים על פני 12 החודשים לאחר הניתוח עמד על 1.4±1.6 למטופל (1.7±1.9 עבור מטופלים שעברו ניתוח שניוני לעומת 1.3±1.5 עבור ניתוח de novo; p<0.001). מטופלים שעברו השתלה של מעקף AV נזקקו בתדירות גבוהה יותר לאשפוז חוזר בהשוואה למטופלים שביצעו עבורם פיסטולה AV (1.8±2 לעומת 1.3±1.5; p>0.001).

מסקנת החוקרים הייתה כי ישנה תדירות גובהה של אשפוזים חוזרים בתוך שנה מיצירת גישה וסקולרית מסוג AV, ובייחוד במטופלים שזו לא הגישה הוסקולרית הראשונה שיוצרים להם ובמטופלים שעברו השתלת מעקף AV. יש צורך בביצוע מחקרים נוספים שיסייעו בבחירה מותאמת אישית ביצירת גישה וסקולרית אשר תסייע בשיפור איכות חיים ולהפחית את נטל ההוצאות על בריאות.

מקור:

Coscas R, Petrica N, Massy Z, Jayet J, De Launay J. Readmissions Following Arteriovenous Access Creation for Haemodialysis in a French National Database. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2022 Dec;64(6):703-710. doi: 10.1016/j.ejvs.2022.08.013. Epub 2022 Aug 19. PMID: 35988860.

נושאים קשורים:  מחקרים,  מעקף עורק-וריד,  דיאליזה,  פיסטולה,  אשפוזים חוזרים
תגובות