מחקרים

האם אנדופרוסטזות של העורקים האיליאקיים מחזיקות מעמד למשך שנה ומעלה?

IBE של Gore Excluder סיפק תוצאים קליניים טובים והטבה בקוטר כלי הדם, בנוסף לשיעורי פתיחות טובים לאחר 12 חודשים

התערבות מסוג Iliac Branch Endoprostesis (IBE) של Gore Excluder פותח על מנת לשמר פרפוזיה לעורק ההיפוגסטרי לאחר התערבות אנדווסקולרית לטיפול באניוריזמות בקצה האאורטה ובאיליאק. במחקר זה מדווחים תוצאים טכניים וקליניים לאחר 12 חודשים מטיפול בעזרת המכשיר.

המחקר בוצע בשיטת עוקבה פרוספקטיבית רב-מרכזית ובינלאומית. התוצא העיקרי שנבדק היה פתיחות של הענף ההיפוגסטרי 12 חודשים לאחר ההתערבות. תוצאים שניוניים כללו תוצאים קליניים וטכניים של ההתערבות. למחקר גוייסו נבדקים אשר מועמדים לטיפול אלקטיבי בעזרת Gore Excluder IBE בין התאריכים מרץ 2015 ועד אוגוסט 2018. מאפייני בסיס ופרוצדורליים, מידע דימותי, ממצאי בדיקה גופנית ושאלונים (Walking Impairment Questionnaire [WIQ], EuroQol-5-Dimensions [EQ5D] ו-International Index of Erectile Function 5 [IIEF-5]) נאספו על פני מעקב של 12 חודשים.

מאה מטופלים גוייסו למחקר, מתוכם 97% היו זכרים, עם גיל חציוני של 70 שנים (טווח בין-רבעוני של 64.5-75.5 שנים). אניוריזמה של האאורטה הבטנית (Abdominal Aortic Aneurysm [AAA]) בקוטר מעל הסף נמצאה אצל 42.7% מהמטופלים, וביתר הנבדקים קוטר העורק האיליאקי היה ההתויה לביצוע ההתערבות. הקוטר המקסימלי של עורק האיליאק המשותף (Common Iliac Artery [CIA]) בצד בו ביצעו Gore Excluder IBE עמד על 35.5 (טווח בין רבעוני של 30.8-42) מ"מ. 22 מטופלים עברו טיפול דו-צדדי בעוד שבעה מטופלים עברו IBE מבודד. משך ההתערבות החציוני עמד על 151 (טווח בין רבעוני של 117-193) דקות, עם משך אשפוז חציוני לאחר ההתערבות עמד על ארבעה (טווח בין רבעוני של 3-5) ימים.

תוצאות המחקר הדגימו כי שיעור פתיחות של ה-IBE כעבור 12 חודשים עמד על 91.3%. שיעור הפתיחות עבור מטופלים אשר טופלו על פי הוראות השימוש עמד על 91.8%, ועבור אלו שטופלו שלא על פי הוראות השימוש עמד על 85.7% (p=0.059). שיעור המטופלים שלא נזקקו לטיפול משני עמד על 98% כעבור 30 ימים מההתערבות ו-97% כעבור 12 חודשים. קוטר ה-CIA ו-AAA קטנו באופן מובהק במשך 12 החודשים לאחר ההתערבות. ציוני שאלוני IIEF-5 ו-EQ5D נותרו יציבים בכל משך המעקב. פתיחות העורק האיליאקי שלא עבר התערבות הביא לתוצאים טובים יותר על פי שאלון IIEF-5. ציוני WIQ פחתו כעבור 30 ימים מהניתוח, ושבו למצב הבסיס לאחר 12 חודשים.

מסקנת החוקרים הייתה כי שימוש ב-Gore Excluder IBE עבור טיפול באניוריזמות אאורטה-איליאקיות מציג שיעורי פתיחות מספקים כעבור 12 חודשים, עם ירידה משמעותית בקוטר כלי הדם ושיעורים נמוכים של התערבות שניונית נוסף על תוצאים קליניים מיטביים.

מקור: 

Daphne van der Veen, et al. (2021) "One Year Outcomes of an International Multicentre Prospective Cohort Study on the Gore Excluder Iliac Branch Endoprosthesis for Aorto-Iliac Aneurysms". European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, August 2021. Vol. 62, Issue 2, p.177-185. doi.org/10.1016/j.ejvs.2021.04.006

נושאים קשורים:  מחקרים,  אניוריזמה מוחית,  מפרצת,  אאורטה
תגובות