מחקרים

מה ניתן לעשות עבור חולים עם איסכמיה כרונית של גפה?

רוב החולים עם איסכמיה כרונית מסכנת איבר שעברו כריתת גפה עוברים זאת תוך שנה מתחילת התחלואה

כלי דם ברגל. אילוסטרציה

מטרת המחקר הייתה לספק שיעורי שרידות ארוכת טווח ושיעורי הצלה של גפה הנתונה תחת איסכמיה כרונית מסכנת איבר (chronic limb threatening ischemia - CLTI) שאיננה ניתנת לרהווסקולריזציה (Non-Revascularisable - NR).

המחקר בוצע בשיטת סקירה רטרוספקטיבית של מידע פרוספקטיבי שנאסף ממחקר אקראי מבוקר בשם JUVENTAS. החוקרים ביצעו ניתוח רטרוספקטיבי של שיעורי שרידות ושיעורי הצלה של הגפה הנבדקת בחולים עם CLTI ללא אפשרות של רהווסקולוריזציה. התוצא העיקרי שנבדק היה שרידות ללא צורך בכריתת גפה, ומשלב של שרידות ו/או הצלה של גפה בתקופה של חמש שנים לאחר הצטרפות למחקר המקורי.

תוצאות המחקר הדגימו כי מתוך 150 מטופלים עם NR-CLTI שיעורי שרידות ללא כריתת גפה עמדו על 43% בתקופה של 5 שנים מהגיוס למחקר. התוצא הזה נבע משיעורים שווים של תמותה מכל סיבה (35%) וכריתת גפה (33%). רוב המקרים בהם נזקקו לכריתת גפה התקיימו בשנה הראשונה למחלה. בנוסף, 33% מאלו שעברו כריתת גפה נפטרו בתוך תקופת המחקר עם מרווח חציוני של 291 ימים.

מסקנת החוקרים הייתה כי כמחצית מהחולים עם CLTI אשר הוגדרה כבלתי ניתנת לרהוסקולריזציה שרדו ללא צורך בכריתת גפה. למרות שהפרוגנוזה עגומה עבור חולים אלו בשל מצב הסיכון שלהם, תחת טיפול רפואי אופטימלי השרידות ללא צורך בכריתת גפה ניתנת להשוואה למטופלים עם CLTI הניתנת לרהוסקולריזציה. שיעורי כריתת גפה תוך שנה, במיוחד במטופלים עם NR-CLTI עם איבוד רקמה איסכמית, הינם גבוהים במיוחד.

מקור: 

Maarten C. Verwer, et al. (2021) “Long Term Survival and Limb Salvage in Patients With Non-Revascularisable Chronic Limb Threatening Ischaemia”. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, August 2021. Vol. 62, Issue 2, p. 225-232. doi.org/10.1016/j.ejvs.2021.04.003

נושאים קשורים:  מחקרים,  איסכמיה,  רה-וסקולריזציה,  כריתת גפה
תגובות