מחקרים

מתי נדרש ניתוח להרחבת מסתם למרות ביצוע הרחבה על ידי בלון?

נמצאו גורמי סיכון המנבאים צורך בהרחבה ניתוחית של מסתם אבי העורקים למרות הרחבה קודמת בעזרת בלון

מטרת החוקרים הייתה לזהות מדדים בעלי יכולת ניבוי לצורך בניתוח של מסתם העורקים (Aortic Valve-AoV) לאחר שבוצעה הרחבה של המסתם בעזרת בלון (Balloon Valvuloplasty-BAV) בינקות. בנוסף החוקרים רצו לאפיין את התוצאים הקליניים של ניתוח של AoV לאחר BAV בינקות.

המחקר בוצע בשיטת ניתוח זמן-עד-אירוע לזיהוי גורמים מנבאים לניתוח של AoV לאחר BAV. במחקר השתתפו 96 מטופלים אשר עברו BAV עבור היצרות מולדת של אבי העורקים בין השנים 1998 ועד 2018, כאשר 26 מהם עברו BAV בשלב העוברות. מתוך אלו, 56 מהמטופלים עברו ניתוח באבי העורקים בגיל חציוני של שנתיים.

תוצאות המחקר הדגימו כי גורמי הסיכון המובהקים לצורך בניתוח של AoV כללו; ביצוע BAV בשלב העוברות (יחס סיכונים של 4.05; רווח בר-סמך של 95%, 2.19-7.4; p<0.001), ציון Z של קוטר הטבעת הפיברוטית של AoV (יחס סיכונים של 0.56; רווח בר-סמך של 95%, 0.43-0.75; p=0.001), המצאות של פיברואלסטוזיס של האנדוקרדיום (יחס סיכונים של 2.61; רווח ברב-סמך של 95%, 1.48-4.51; p=0.001), תפקוד לקוי מאוד של החדר השמאלי לפני ביצוע BAV (יחס סיכונים של 1.75; רווח ברב-סמך של 95%, 1.03-2.97; p=0.04) ועידן חדש (יחס סיכונים של 3.08; רווח בר-סמך של 95%, 1.68-5.91; p=0.0002).

שטח שתחת העקומה של ROC וניתוח Youden’ J גילו שערך הסף עבור ציון Z של קוטר הטבעת הפיברוטית של AoV עמד על -2.6, בנבדקים שלא עברו BAV בשלב העוברות.

עבור 24 נבדקים עם מידע אודות צנתור לבבי באמצע התקופה (midterm), בוצעה רגרסיה לניארית חד-משתנית שהדגימה כי אי-ספיקה של המסתם האאורטלי בדרגה יותר מבינונית מיד לאחר ביצוע BAV (B coefficient של 4.8; רווח בר-סמך של 95%, 1.0-8.6; p=0.018) ולפני ביצוע ניתוח של AoV (B coefficient של 6.1; רווח בר-סמך של 2.2-10; p=0.004) מהווים גורמי סיכון להמצאות לחץ סוף דיאסטולי גבוה בחדר שמאל לאחר הניתוח. בעוד כריתה של פיברואלסטוזיס של אנדוקרדיום במהלך ניתוח של AoV נמצא כגורם מגן מפני התפתחות לחץ סוף דיאסטולי גבוה בחדר שמאל (B Coefficient של -3.8; רווח בר-סמך של 95%, -7.6 עד -0.06; p=0.05).

מסקנת החוקרים הייתה כי קוטר קטן של הטבעת הפיברוטית של מסתם אבי העורקים עם ערך סף של ציון Z של -2.6 וביצוע BAV בשלב העוברות נמצאו קשורים לצורך בניתוח של AoV לאחר BAV בינקות. כמו כן, החוקרים מצאו כי מומלץ לבצע כריתה של פיברואלסטוזיס של האנדוקרדיום במהלך הניתוח של AoV לאחר BAV בינקות על מנת לשפר את התפקוד הדיאסטולי של חדר שמאל.

מקור: 

Takashi Kido, et al. (2021) “Aortic Valve Surgery After Neonatal Balloon Aortic Valvuloplasty in Congenital Aortic Stenosis”. Circulation: Cardiovascular Interventions, June 2021. Vol. 14, Issue 6 :e009933. https://doi.org/10.1161/CIRCINTERVENTIONS.120.009933

נושאים קשורים:  מחקרים,  מסתם אבי-העורקים,  תפקוד דיאסטולי,  ניתוח לב
תגובות