מחקרים

איזו שיטת תיקון של דליפת אנדותלית עדיפה?

החוקרים השוו בין התוצאים של שיטות טיפול שונות בדליפה לאחר טיפול במפרצת ומצאו כי בכל אופן יש להמשיך ולבצע מעקב בשל הסכנות הכרוכות בטיפולים אלו

יש מיעוט ראיות בנוגע למה הוא הטיפול האופטימלי בדליפות אנדותליות מסוג II המקושרות להגדלה של שק אאורטלי. במחקרים קודמים לא השוו בין שיטות טיפול שונות, ותוצאים ארוכי טווח. החוקרים במחקר זה ביקשו לסקור את הנסיון של המרכז בטיפול בדליפות אנדותליות מסוג II על מנת להשוות בין אמבוליזציה על ידי Onyx (תכשיר נוזלי לאמבוליזציה) לבין אמבוליזציה בעזרת סלילים.

מחקר זה בוצע בשיטת סקירה רטרוספקטיבית בו אספו מידע מהרשומה הרפואית אודות מטופלים אשר עברו אמבוליזציה של דליפות אנדותליות מסוג II לטיפול בהגדלה של שק אאורטלי לאחר תיקון של מפרצת באאוטרה בין השנים 2005 ל-2018. החוקרים השוו בין הקבוצה שטופלה בעזרת Onyx לבין הקבוצה שעברה אמבוליזציה בעזרת סלילים, בעזרת שיטות סטטיסטיות חד משתניות.

במחקר השתתפו 58 מטופלים אשר עברו 77 הליכים של אמבוליזציה של דליפות אנדותליות סוג II בעזרת Onyx (27 מטופלים, 37 הליכים) או סלילים (31 מטופלים, 40 הליכים). גודל המפרצת הממוצעת בעת ביצוע האמבוליזציה הייתה גדולה בקבוצת ההתערבות על ידי Onyx (77.9±15.1 מ"מ) לעומת הקבוצה שטופלה בעזרת אמבוליזציה על ידי סלילים (73.4±11.9 מ"מ). משך המעקב הממוצע היה 57 חודשים עבור קבוצת ה-Onyx לעומת 74 חודשים בקבוצה שטופלה באמבוליזציה על ידי סליל.

תוצאות המחקר הדגימו כי מתוך 27 המטופלים אשר עברו אמבוליזציה על ידי Onyx,י2 (7.4%) מטופלים נזקקו להסרת שתל לעומת 5 (16.1%) מטופלים מהקבוצה שטופלה בעזרת אמבוליזציה על ידי סלילים (p=0.33). התוצאות, בניתוח לפי מטופל, הראו כי מטופלים אשר טופלו באמבוליזציה על ידי סליל נזקקו לטיפול חוזר בשיעור גבוה יותר באופן מובהק מאלו אשר טופלו עם Onyx (55% לעומת 19%; p<0.01).

הצלחה קלינית נצפתה ב-13 מטופלים (48%) מקבוצת Onyx, לעומת 10 (32%) מטופלים מהקבוצה שטופלה עם אמבוליזציה על ידי סליל (p=0.04). 2 מטופלים מכל קבוצה התייצגו עם קרע משני של המפרצת לאחר נסיונות תיקון על ידי אמבוליזציה.

מסקנת החוקרים הייתה כי טיפול בדליפות אנדותליות סוג II אשר טופלו בעזרת Onyx נזקקו לפחות התערבויות נוספות לעומת אלה שטופלו עם אמבוליזציה על ידי סלילים. כמו כן, נצפה כי בקבוצה של אלו שטופלו עם אמבוליזציה על ידי סלילים היו יותר מצבים בהם נזקקו להסיר שתל לאחר האמבוליזציה. בשל ההאירעות הגבוהה של צורך בהתערבות נוספת וסיכון לקרע של המפרצת, יש לבצע מעקב הדוק לאחר נסיונות תיקון של דליפות אנדותליות מסוג II בעזרת אמבוליזציה, ללא תלות בשיטת התיקון.

מקור:

Oonagh Scallan, et al (2021) “Onyx versus coil embolization for the treatment of type II endoleaks”. Journal of Vascular Surgery, June 2021. Vol. 73, Issue 6, p. 1966-1972. doi.org/10.1016/j.jvs.2020.10.069

נושאים קשורים:  מחקרים,  מפרצת באבי העורקים,  אמבוליזציה,  דליפה אנדותלית
תגובות