תסמונת מרפן

הפרעות קרדיאליות במטופלים עם תסמונת מרפן העוברים ניתוח Bentall

מחקר זה מצא כי למטופלים עם תסמונת מרפן לאחר ניתוח Bentall, סובלים מהפרעות לב ראשוניות בשכיחות גבוהה יותר, והם בעלי יותר אירועים קרדיוגנים שליליים לאחר הניתוח

ניתוח, חיטוי (צילום: אילוסטרציה)

מחקר זה חקר את הימצאותם של הפרעות קרדיאליות ראשוניות במטופלים עם תסמונת מרפן שעברו ניתוח Bentall, ואת המשמעות הקלינית שלהם.

המחקר אסף נתונים בין אוקטובר 2010 לאפריל 2019, על 164 מטופלים עם תסמונת מרפן, ו-748 מטופלים ללא תסמונת מרפן, עם מפרצות שורש אבי העורקים שעברו ניתוח Bentall. המאפיינים הקליניים, מבנה הלב ותפקוד הלב הניתוחי בשתי הקבוצות הושוו לאחר התאמת ציון הנטייה. ניתוח רגרסיה רב-משתני בוצע כדי לזהות גורמים שהשפיעו על מקטע פליטת החדר השמאלי לאחר הניתוח ועל כל האירועים הקרדיוגניים השליליים. ההישרדות בנקודת האמצע של המחקר השוותה גם היא בין שתי הקבוצות.

לאחר התאמת ציון הנטייה, לשתי הקבוצות היו מאפיינים בסיסיים דומים לפני הניתוח. מטופלים עם תסמונת מרפן היו ברמה גבוהה יותר של מדד איגוד הלב של ניו יורק (New York Heart Association classification) לפני הניתוח, גודל חדרי שמאל גדול יותר ותפקוד לב גרוע לאחר הניתוח בהשוואה למטופלים ללא תסמונת מרפן. בניתוח הרגרסיה הרב-משתני במחקר, תסמונת מרפן נקשרה למקטע פליטת חדר שמאל נמוך. יתר על כן, תסמונת מרפן היוותה גורם סיכון עצמאי לאירועים קרדיוגניים שליליים לאחר הניתוח במהלך שהותם בבית החולים (יחס סיכויים 6.243; רווח בר-סמך 95%, 1.71-22.75; רמת מובהקות 0.006). לא היה הבדל בהישרדות בנקודת האמצע של המחקר בין שתי קבוצות (רמת מובהקות 0.772).

ביטויים קליניים שנצפו במטופלים עם תסמונת מרפן תמכו בקיומן של הפרעות לב ראשוניות. בשל שיעור גבוה יותר של תופעות לוואי קרדיוגניות לאחר הניתוח במטופלים עם תסמונת מרפן, יש לשקול בקפידה את ההשפעה האפשרית של הפרעות לב ראשוניות בתסמונת מרפן בניתוחי לב וכלי דם.

מקור:

Xu H. Et al (2020) The Annals of Thoracic Surgery: published online

נושאים קשורים:  תסמונת מרפן,  מקטע פליטה,  מפרצת אבי העורקים,  מחקרים
תגובות