איסכמיה מוחית

אובדן הוויסות העצמי במהלך ניתוח אנדארטרקטומיה

ניטור לא פולשני של הוויסות העצמי במוח, במהלך אנדארטרקטומיה בערות, מזהה איסכמיה מוחית בעלת משמעות קלינית

רקמת מוח. צילום אילוסטרציה: שאטרסטוק

מטרת החוקים הייתה להעריך את הפוטנציאל של ניטור מסוג NIRSי(near infrared spectrometry), בשילוב עם פרמטרים של וויסות עצמי, על מנת לזהות איסכמיה כתוצאה מחסימה של עורק התרדמה, במהלך CEAי(carotid endarterectomy) בערות.

החוקרים ביצעו מחקר תצפיתי, חד מוקדי, במטרה ליצור היפותזה. הם הכלילו במחקר 59 חולים עם היצרות של עורק התרדמה שנתנו את הסכמתם, מתוכם 15 (25%) היו סימפטומטיים. החולים עברו CEA בערות עם ניטור NIRS. החוקרים תיעדו את ה-rSO2י(Regional oxygen saturation), rTHb (relative tissue haemoglobin concentration) ולחץ הדם העורקי הממוצע, באמצעות תוכנה בשם ICM+. כמו כן, הם חישבו באופן רציף את אינדקס החמצון המוחי ואינדקס נפח ההמוגלובין. החוקרים יצרו שתי קבוצות לפי התסמינים הנוירולוגיים: קבוצה עם תסמינים עם הכנסת שאנט וקבוצה ללא תסמינים ללא הכנסת שאנט.

החוקרים מצאו כי 8 חולים (14%) הפכו לסימפטומטיים ונזקקו להכנסת שאנט תוך כדי הניתוח. כמו כן, נמצא כי הירידה ב-rSO2 באותו צד שבו התבצע הניתוח, הייתה גבוהה יותר בקבוצת השאנט (13.5% לעומת 5.3%), בעוד כי ה-rTHB עלה בצד השני (עלייה של 0.05 עם סטיית תקן של 0.01; p = 0.016). זאת ועוד, לא דווח על שינוי מובהק ב-rTHB במהלך סגירת העורק בחולים הסימפטומטיים, בעוד כי בחולים אסימפטומטיים נצפתה עלייה דו-צדדית (עלייה של 0.06 באותו צד (p = 0.022); עלייה של 0.06 בצד הנגדי (p = 0.010). עוד מצאו החוקרים כי בחולים אסימפטומטיים, אינדקס החמצון המוחי בצד של הפעולה ירד לאחר סגירת העורק (ירידה של 0.06 עם סטיית תקן של 0.02; p = 0.024), עובדה המצביעה על ויסות עצמי תפקודי. לעומת זאת, בחולים סימפטומטיים האינדקס הנ"ל בצד הפעולה עלה ל-0.32 (עלייה של 0.19 עם סטיית תקן של 0.05; p = 0.048), מה שמעיד על אובדן הוויסות העצמי. בהתאם לכך, נתונים מצטברים מאותו צד ומהצד הנגדי לסגירת העורק הראו עלייה באינדקס נפח ההמוגלובין ואינדקס החמצון המוחי בחולים סימפטומטיים (p<0.001 עבור ההמוגלובין, p = 0.039 עבור החמצון המוחי).

החוקרים הגיעו למסקנה כי בנוסף לירידה ב-rSO2, אובדן יכולת הוויסות העצמי יכול לשמש לזיהוי איסכמיה מוחית בעלת משמעות קלינית, כתוצאה מסגירה של עורק התרדמה במהלך CEA תחת הרדמה כללית, ועשוי לאפשר אופטימיזציה של ניהול לחצי הדם במהלך CEA בערות.

מקור: 

Zipfel, J. et al. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery 2020; 60(5); 647-654. https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2020.07.076

נושאים קשורים:  איסכמיה מוחית,  אנדארטרקטומיה של הקרוטיד,  מחקרים
תגובות